( Nabídka: služby )Služby pro seniory

  • virtuální univerzita třetího věku
  • zvukové knihy
  • senior pas
  • výpůjčky všech druhů dokumentů
  • besedy, čtení a přednášky v Domě s pečovatelskou službou a v Domovech seniorů

Virtuální Universita 3. věku i v naší knihovně

Virtuální univerzitu třetího věku je možné od února 2012 studovat i v Městské knihovně v Dačicích. VYZÝVÁME PROTO ZÁJEMCE Z ŘAD SENIORŮ KE STUDIU! Podrobné informace najdete na www.e-senior.cz , na stránkách naší knihovny: www.mkdac.cz  a přímo v knihovně během výpůjční doby, tzn. každý den s výjimkou úterý.  Telefon pro další informace: 384 422 397 či mobil: 721 145 265, e-mail: knihovna@mkdac.cz.  ZKUSTE  TO! 

Městská knihovna v Dačicích se stala konzultačním střediskem pro vzdělávání seniorů v Dačicích a okolí.  E-senior vznikl spoluprací s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Studujeme na dvou místech v Dačicích - knihovna a čp. 2 na Palackého náměstí - v letním (od února do května) a v zimním semestru (říjen - prosinec). Společně shlédneme natočené přednášky, uděláme společný test a po ukončení každého semestru obdrží účastník certifikát o absolutoriu virtuální univerzity třetího věku. Po šesti semestrech jedeme na promoci.

Zvukové knihy

Naše knihovna poskytuje již několik let služby zrakově znevýhodněným občanům - tzv. zvukové knihy = knížky na CD ROMech či flash discích, čtené našimi předními herci a osobnostmi, které je možné poslouchat při jakékoliv příležitosti. V katalogu knih je najdete pod značkou (signaturou) ZK. JEDINÝM PŘEDPOKLADEM JE OD LÉKAŘE POTVRZENÁ PŘIHLÁŠKA, KTEROU UCHOVÁME V KNIHOVNĚ. Služba je BEZPLATNÁ, uživatel vyplní přihlášku, kterou obdrží v knihovně a tuto přihlášku nechá potvrdit lékařem, případně se prokáže průkazem ZTP-P. Potom je možné půjčovat si zvukové knihy a dodržovat knihovní řád.

Senior pas

V knihovně je možné si vyzvednout přihlášku o senior pas. My ji předáme na městský úřad, který přihlášky shromažďuje a zajišťuje jejich odeslání do Brna, kde jsou zhotoveny. V knihovně nebo na městském infocentru si ji potom každý žadatel vyvzvedne. Projekt je určen osobám 55+

Spolupráce s DPS a Klubem seniorů

Spolupráce obnáší besedy o knížkách či regionálních oosbnostech, seznamování s novými knihami, setkání se spisovateli či ilustrátory, podle zájmu.

Další stránky v nabídce

facebook icon print