( Rubrika: rok 2015 v knihovně ) V pohádkách je moudrost ...

Dejte svému dítěti pohádky a bude mít zdravou duši. Humor a kouzla v pohádkách a pověstech Matěje Mikšíčka KLIPY KLAP. 

 

Dne 3. února roku 2015 uplynulo 200 let od narození dačického rodáka, národního buditele, novináře, sběratele lidové tvorby a spisovatele Matěje Mikšíčka. Při příležitosti tohoto výročí vyhlásila Základní škola v ul. B. Němcové ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice literární soutěž, ve které mohli žáci, inspirovaní dílem Matěje Mikšíčka, napsat vlastní pohádkový příběh.

Autorské čtení nejlepších žákovských pohádek se uskutečnilo 23. června v 9:30 hodin při slavnostním setkání v městské knihovně. Program doplnilo divadelní zpracování Mikšíčkovy pohádky Roztrhané střevíce v podání dramatického kroužku školní družiny a hudební vystoupení žáků ZUŠ Dačice. Vyvrcholením setkání byl křest nové knihy Mikšíčkových pohádek  Klipy Klap, kterou vydala za přispění města Dačice Městská knihovna Dačice.

Do konce září byla v knihovně instalována výstava vybraných žákovských pohádek včetně jejich ilustrací. Pohádková knížka KLIPY KLAP byla pokřtěna čtyřmi sudičkami a přejme jí, aby se přání sudiček vyplnila. Knížku vydala s finanční podporou města Městská knihovna. Ilustrovala ji Lucie Semorádová. Děti potřebují pohádky a knížka například k narozeninám je stále skvělý tip! Kniha je vázaná a stojí pouhých 190,- Kč. Pohádky Matěje Mikšíčka jsou k dostání v městské knihovně, na infocentru a u knihkupců v Dačicích i v okolních městech.

Vydejme se na pouť do světa tajemství, kouzel a romantiky. Cestou potkáme princezny, nebojácné chasníky, statečné mládence a děvčata a také spoustu čertů, draků, zlé mužíčky i obry, vysloužilé vojáky či zlé babice. Texty, které Mikšíček pořádal, vycházejí z lidové tradice, kombinují poučné příběhy s nadpřirozenými jevy a čerpají tak z lidové i duchovní tradice své doby. Některé pohádkové příběhy vycházejí z duchovních legend, všechny se snaží nezpronevěřit se ideálům nejen pohádek, ale lidského soužití obecně: člověk má být poctivý, spravedlivý, pracovitý, nesobecký a obětavý. Má pomáhat slabšímu, má být člověku bratrem a bojovat proti zlu.

Základní škola v ul. B. Němcové, Dačice 213/V., tel: 384 420 431, reditel@zsdacice.cz, IČ: 75000041, Ředitel školy: Mgr. Bohumil Havlík, Zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Benešová

Organizace: Městská knihovna Dačice, Pantočkova 89, 380 01 Dačice, tel: 384 422 397, 721 145 265, www.mkdac.cz, knihovna@mkdac.cz

Matěj Mikšíček - (*1815 Toužín u Dačic – † 1892 Brno) je osobnost, která se v našem kraji narodila v roce 1815. Byl to horlivý moravský národní buditel a vlastenec, novinář, sběratel lidové tvorby a revolucionář roku 1848. Narodil se v rolnické rodině a základní vzdělání získal na dačické škole. Jeho studia byla mnoholetá, věnoval se divadlu, pracoval v knihkupectví a jako železniční úředník. Zážitky a události svého života sepsal v pamětech pod názvem Bublinka ze života moravského a sám sebe skryl za Mirovíta a Dačice za Divylov. Matěj Mikšíček se z vášnivého národního buditele a radikála stal liberálem až defétistou. V roce 1869 se stal prvním čestným občanem Dačic. Na dům na Havlíčkově náměstí, kde nějakou dobu s rodinou bydlel, byla umístěna pamětní deska, která je zde dodnes. V roce 1977 byly při pietním aktu převezeny ostatky manželů Mikšíčkových z Brna do Dačic a na novém hřbitově uloženy k věčnému odpočinku.

Partneři:  Základní umělecká škola Dačice, Antonínská 93, 380 01 Dačice II, Telefon: +420 384 420 276

Poslední články v rubrice

facebook icon print