menu
facebook - logo youtube - logo blogger - logo wiki - logo rss - logo

( Rubrika: rok 2015 v knihovně ) Klipy klap

Připomínáme si 200 let od narození Matěje Mikšíčka – Matěj M. pro 21. století.

Dne 3. února roku 2015 uplynulo 200 let od narození dačického rodáka, národního buditele, novináře, sběratele lidové tvorby a spisovatele Matěje Mikšíčka. Při příležitosti tohoto výročí vyhlásila škola ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice literární soutěž, ve které mohli naši žáci, inspirovaní dílem Matěje Mikšíčka, napsat vlastní pohádkový příběh. Autorské čtení nejlepších žákovských pohádek se uskuteční 23. června v 9:30 hodin při slavnostním setkání v městské knihovně. Program doplní divadelní zpracování Mikšíčkovy pohádky Roztrhané střevíce v podání dramatického kroužku školní družiny a hudební vystoupení žáků ZUŠ Dačice.

Vyvrcholením setkání bude křest nové knihy Mikšíčkových pohádek  Klipy Klap, kterou vydala za přispění města Dačice Městská knihovna Dačice. Do konce prázdnin bude v knihovně instalována výstava vybraných žákovských pohádek včetně jejich ilustrací – přijďte se podívat, jak se za dvě stě let proměnila pohádka.

Klipy klap – humor a kouzla v pohádkách západní Moravy - za finanční podpory Města Dačice vydala městská knihovna v roce 2015. Tento výběr z pohádek a pověstí posíláme do světa s přáním připomenout osobnost významného dačického rodáka Matěje Mikšíčka. Vydejme se na pouť do světa tajemství, kouzel a romantiky. Cestou potkáme princezny, nebojácné chasníky, statečné mládence a děvčata a také spoustu čertů, draků, zlé mužíčky i obry, vysloužilé vojáky či zlé babice. Texty, které Mikšíček pořádal, vycházejí z lidové tradice, kombinují poučné příběhy s nadpřirozenými jevy a čerpají tak z lidové i duchovní tradice své doby. Některé pohádkové příběhy vycházejí z duchovních legend, všechny se snaží nezpronevěřit se ideálům nejen pohádek, ale lidského soužití obecně: člověk má být poctivý, spravedlivý, pracovitý, nesobecký a obětavý. Má pomáhat slabšímu, má být člověku bratrem a bojovat proti zlu.

Základní škola v ul. B. Němcové, Dačice 213/V.,
tel: 384 420 431, reditel@zsdacice.cz, IČ: 75000041,
Ředitel školy: Mgr. Bohumil Havlík, Zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Benešová
Organizace:
Městská knihovna Dačice, Pantočkova 89, 380 01 Dačice,
tel: 384 422 397, 721 145 265, www.mkdac.cz, knihovna@mkdac.cz

Matěj Mikšíček - (*1815 Toužín u Dačic – † 1892 Brno) je osobnost, která se v našem kraji narodila v roce 1815. Byl to horlivý moravský národní buditel a vlastenec, novinář, sběratel lidové tvorby a revolucionář roku 1848. Narodil se v rolnické rodině a základní vzdělání získal na dačické škole. Jeho studia byla mnoholetá, věnoval se divadlu, pracoval v knihkupectví a jako železniční úředník. Zážitky a události svého života sepsal v pamětech pod názvem Bublinka ze života moravského a sám sebe skryl za Mirovíta a Dačice za Divylov. Matěj Mikšíček se z vášnivého národního buditele a radikála stal liberálem až defétistou. V roce 1869 se stal prvním čestným občanem Dačic. Na dům na Havlíčkově náměstí, kde nějakou dobu s rodinou bydlel, byla umístěna pamětní deska, která je zde dodnes. V roce 1977 byly při pietním aktu převezeny ostatky manželů Mikšíčkových z Brna do Dačic a na novém hřbitově uloženy k věčnému odpočinku.

Partneři:  
Základní umělecká škola Dačice, Antonínská 93, 380 01 Dačice II,
Telefon: +420 384 420 276

Poslední články v rubrice

Použité štítky

matěj mikšíček
facebook icon print