( Rubrika: regionální osobnosti ) Jan Nepomuk Dundálek

neznamy_muz.jpg

katolický kněz

Narodil se v rodině rolníka Fabiána Dundálka a jeho ženy Kateřiny roz. Zezulové. Po studiích na semináři v Olomouci působil jako kaplan v Hustopečích a v Dačicích, později jako farář v Malešově u Kutné Hory v Čechách. Dopisoval do pražských listů. Pobyt v Dačicích jej podnítil k sepsání nevelké historické práce o dějinách města, která vyšla německy v Brně v roce 1859 pod názvem "K dějinám města Dačice na Moravě" a byla první knihou věnovanou historii města. Při psaní své práce použil údajů z Wolného Topografie Moravy, avšak čerpal také z pramenů v archivu města a dačické fary. Svoji práci rozdělil do čtyř částí, z nichž v první se zabýval názvem města, který odvozoval od jména řeky Dyje a pečetí města, kde růži v městském znaku mylně přisoudil Rožmberkům. Podrobněji se zabýval 16. stoletím ve městě a obdobím vlády Krajířů z Krajku. Ve druhé části si obšírněji všiml vztahu kostelů v Dačicích a v Bílkově ve snaze zjistit, kde bylo dříve sídlo farnosti. Protože neznal první historickou zprávu o dačickém kostele z r. 1183, domníval se, že v Dačicích postavili kapli až
"Rožmberkové". Třetí část byla věnována hospodářským poměrům města a stavbě františkánského kláštera, závěrečná část se zabývala 18. stoletím ve městě, stavbou nového farního kostela a rodem Osteinů. Dále záměrně nepokračoval a dovedl svoji práci jen k nástupu Dalbergů do vlastnictví města a panství, neboť dále psát mu podle vlastního vyjádření zabránila úcta k tomuto rodu.

Vzhledem k malému množství pramenů, se kterými měl možnost se seznámit, nevyhnul se četným omylům, zejména při líčení nejstaršího období, když např. uvedl jako fakt, že bílkovský kostel navštívili sv. Cyril a Metoděj. Cenná je jeho práce tím, že zde otiskl četné dokumenty z archivu města. Nekladl si jako cíl podat souvislé dějiny města, ale svojí prací chtěl sdělit pouze to, co považoval za pozoruhodné. Také na svém dalším působení v Čechách se věnoval místopisu Kutnohorska.

Použité štítky

19. století Dačice dějiny Dundálek historie kněz města
facebook icon print