( Rubrika: regionální osobnosti ) Jan Beringer

BeringerJ.jpg

historik, archivář, profesor

*24. 3. 1848 Praha - +14. 12. 1901 Telč

Narodil se v Praze. Středoškolská studia v Praze a v Plzni, ve františkánském klášteře se připravoval na studia bohosloví. Poté skutečně nastoupil na bohosloveckou fakultu v Praze, avšak přestoupil na filozofickou fakultu pražské university, zde se věnoval odbornému studiu historie a zeměpisu. Studia ukončil v roce 1876.

V září roku 1878 získal místo suplujícícho učitele na reálce v Telči, v roce 1885 zde získal definitivu. V roce 1890 byl jmenován profesorem. Na reálce v Telči působil nepřetržitě až do své smrti v roce 1901. Od roku 1897 byl také správcem /ředitelem/ průmyslové pokračovací školy v Telči. Celý svůj pobyt v Telči zasvětil studiu historických a místopisných památek města a okolí. Patřil mezi zakládající členy Muzejního spolku v Telči a byl prvním kustodem Muzea města Telče/správcem sbírek/. Byl činný v řadě místních spolků v Telči, jako byla Občanská beseda, Literární klub, Učitelský spolek ap. Na přelomu století byl pak předsedou místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Všeobecně byl považován za vynikajícího učitele. Spolu s J. Janouškem vydal v roce 1893 Město a panství Dačice. Čestný občan města Dačic. Je pochován v Telči.

Publikovaná díla:

  • Průvodce chrámem sv. Víta na Hradčanech /samostatná brožura, před r. 1878/
  • České miniatury/studie, čas. Památky archeologické a místopisné, Praha1891
  • Kameny s misami /studie, časopisPAaM, Praha 1892/
  • Město a panství Telč /Telč 1891, spolu s prof. Janouškem/
  • Psané památky v muzeu města Telče/studie, První zp. Muz. spolku v Telči, 1899
  • Ilustrovaný breviář v Nové Říši
  • Zašlé osady z okolí Telče /studie, Druhá zp. Muz. spolku v Telči, 1901/
  • Nadání kostelu sv. Stanislava v Jemnici léta 1591/studie, Čas. Mat. mor. 1901/

Použité štítky

Jan Beringer osobnosti regionální telč Telčsko
facebook icon print