( Rubrika: regionální osobnosti ) Antonín Gšventner

podplukovník, voják, odbojář

* 9. 1. 1896 Dačice - † 30. 9. 1941 Brno

 

Narodil se v rodině obchodníka. Absolvoval české gymnázium v Brně, zapsal se na studium medicíny, avšak již 20. 4. 1915 byl prezentován jako jednoroční dobrovolník 81. pěšího pluku v Jihlavě. Dostal se s tímto plukem na ruskou frontu, ale vzápětí 15. 9. 1915 přešel dobrovolně do ruského zajetí a strávil další tři roky v zajateckém táboře ve Věrchně Uralsku.

     Dne 28. 6. 1918 vstoupil do řad čs. legií. Od 28. 2. 1919 působil jako praporčík zdravotní služby ve funkci lékaře v Poletajevu. Po skončení války zůstal v řadách čs. armády a 18. 12. 1920 byl přidělen ke zpravodajské službě v hodnosti nadporučíká. 1. 11. 1921 byl přeřazen k pěšímu pluku 24 ve Znojmě, kde byl v hodnosti kapitána řadu let velitelem 10. polní roty. V r. 1927 byl povýšen na štábního kapitána a velel 1. horské rotě v Turčianském sv. Martině. Od r. 1934 velel 3. pěší rotě pěšího pluku 13 v Zábřehu. V roce 1937 byl jako major pěchoty styčným důstojníkem u Zemského finančního ředitelství v Brně. Během mobilizace v září 1938 byl přidělen vedoucí skupině obranného zpravodajství. Po obsazení ČSR a vzniku protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 opustil armádu a nastoupil do civilní služby. Od počátku okupace se zapojil do ilegální práce v armádní odbojové organizaci Obrana národa. Po rozbití této organizace německou tajnou policií byl i G. v roce 1941 zatčen a 30. 9. 1941 stanným soudem odsouzen k smrti. Téhož dne popraven v Kounicových kolejích v Brně.

     Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1919, v roce 1920 Revoluční medailí a Spojeneckou medailí. V r. 1946 in memoriam Československým válečným křížem 1939. Dne 28. 10. 1946 byl s pořadím od 28. 10. 1940 povýšen na podplukovníka pěchoty.

 

 

L.: Jejich stín kráčí s námi. Jindřichův Hradec 1990, s. 25-27.

 

Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.

Internetová encyklopedie dějin Brna

Použité štítky

Antonín Gšventner Brno Dačice odbojář podplukovník
facebook icon print