( Nabídka: výpůjční služby )Půjčování knih

Půjčování knih je nejzákladnější funkcí každé knihovny. U nás najdete bohatý knihovní fond s velkým důrazem na regionální tituly.

Nabízíme výpůjčky knižních titulů domů pomocí knihovního systému Clavius i prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně.

Pečlivě doplňujeme regionální literaturu, přijďe si vybrat z bohaté nabídky publikací o Dačicích a našem kraji.

Použité štítky

časopisy čtečka dokumenty e-knihy knihovna knihy výpůjčky
facebook icon print