( Rubrika: pozvánky do knihovny ) Vu3v - promovali jsme ...

Další velká skupina studentů vu3v ukončila slavnostně v pondělí 14. května tříletý studijní cyklus na ČZU v Praze. Přečtěte si zážitky a dojmy jednoho ze studentů ...

Vážení a milí čtenáři,

řecký filozof Aristoteles prohlásil: „Člověk od přírody baží po vzdělání.“ A většinu lidí ta touha nikdy neopustí. Dovolte mi proto, abych se s Vámi podělil o zážitky nás absolventů Virtuální univerzity třetího věku, kteří jsme v květnu převzali na závěr studia „absolutorium“ na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU).

Nejprve pár slov o studiu, které jsme započali před třemi lety v Městské knihovně v Dačicích. Nejen pro věkově pokročilé jej zaštiťuje právě ČZU, která dodává studijní témata a stará se o veškerou legislativu potřebnou k tomuto způsobu získávání nových vědomostí. Druhou podstatnou částí je získání zázemí pro tuto činnost. Toho se nám dostávalo v plné míře díky vstřícnosti našeho města a obětavosti Zdeňky Chadimové, ředitelky naší knihovny, kde se společně během semestru scházíme.

ČZU nabízí ke studiu různá témata, od historie a genealogie, přes architekturu až k praktickým tématům, jako je třeba lesnictví nebo včelařství. Z těch si účastníci – nás bylo čtyřiadvacet – vybírají. Univerzita potom podle zvolených témat zajistí audiovizuální přednášky. Studující z každé absolvované přednášky skládají vědomostní test. Na závěr jednotlivých témat je podmínkou pokračování ve studiu úspěšné absolvování rozšířeného testu. Toto ověřování vědomostí provádí každý student sám z domova na svém počítači.

A nyní se již blížím k vyvrcholení celého studia, k jeho závěru – k promování studentů. To probíhá celostátně v Praze v aule ČZU. Studenti, kteří úspěšně absolvovali tříleté, tedy šestisemestrální studium, zde obdrží při slavnostním vyřazování již zmíněné „absolutorium“ o dokončeném studiu. Tato slavnostní událost, které se zúčastňují všichni akademičtí hodnostáři univerzity, proběhla ve velmi důstojné a příjemné atmosféře. Na závěr jsme se rozloučili také s ostatními studenty z celé republiky. Po vyřízení nezbytných formalit a společném focení nám na tento den zůstanou jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Na prohlídku do Senátu

Při takových návštěvách Prahy se vždy nabízí otázka, jak tento okamžik udělat ještě slavnostnějším, důstojnějším. Co v našem hlavním městě, kam většina z nás nejezdí každý den, navštívit? Po krátké rozvaze padlo rozhodnutí pokusit se dojednat návštěvu Senátu – Valdštejnského paláce. Při tomto nápadu jsme vycházeli ze vstřícnosti našeho senátora Miloše Vystrčila.

Náš předpoklad se vyplnil a dostali jsme v požadovaném termínu dni promoce, 14. května 2018, pozvánku do Senátu. V určený čas jsme se dostavili před palác, kde se nás ujaly pracovnice Senátu a po nezbytné bezpečnostní kontrole započala prohlídka těchto reprezentativních prostor. Při prohlídce tohoto architektonického skvostu jsme si za doprovodu našich průvodkyň prošli reprezentační salónky (modrý a růžový) a další senátní prostory. Při průběžném výkladu jsme zhlédli i dokumenty týkající se nacistické poroby našeho národa.

Dále jsme se posunuli do sálu horní komory parlamentu – jednací místnosti Senátu, bývalé konírny šlechtice Valdštejna. Zde se k nám připojil také pan senátor Vystrčil. Při prohlídce jednací místnosti jsme s ním tak ve velmi živé a bezprostřední debatě hovořili o práci senátorů. Rovněž jsme diskutovali také o nezastupitelnosti Senátu coby pojistky parlamentní demokracie. Díky panu senátorovi jsme posléze mohli navštívit i prostory a sály, které jsou při běžném provozu těžce dostupné (Valdštejnský sál a další). I když čas náš i pana senátora byl nekompromisně daný náplní dne, zvládli jsme v Senátu také oběd, což nám všem před následující promocí přišlo velmi vhod.

Za milé přijetí, veškeré úsilí a režii patří panu senátorovi a jeho týmu velké poděkování. Velmi nám zpříjemnili a doplnili program před naší slavnostní promocí. Vlastimil Štěpán, zastupitel

 

 

VU3V BUDE POKRAČOVAT V KNIHOVNĚ OD ŘÍJNA 2018. POKUD MÁTE ZÁJEM O STUDIUM A CHCETE SE K NÁM PŘIDAT, ZAVOLEJTE, NAPIŠTE NEBO SI PŘIJĎTE DO KNIHOVNY PRO PODROBNÉ INFORMACE.

Jako doplněk virtuální univerzity třetího věku v naší knihovně probíhal TRÉNINK PAMĚTI s lektorkou Janou Vejsadovou. Dvě středy - 14. a 28. února a dva čtvrtky - 29. 3. a 12. 4. dopoledne,  se účastníci učili techniky ke zlepšení paměti. Další informace o tréninku paměti na www.mneme.cz  

 

Je Vám 55+ a rádi se dozvídáte nové informace? Zajímají Vás bližší podrobnosti - jakým způsobem se přihlásit? jaká témata se studují? atd., tak právě Vám je přednáška určena.

Konzultační středisko vu3v při naší městské knihovně pokračuje po prázdninách …

Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v) organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze v rámci celoživotního vzdělávání jako distanční formu seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání i těm seniorům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit zájmového studia v sídlech vysokých škol. Může se účastnit každý, kdo splňuje věk pro pobírání starobního důchodu. Další informace získá každý zájemce v knihovně, případně na webových stránkách: www.mkdac.cz, www.e-senior.cz

Naši studenti vu3v v Chotěboři

Jak se tam ocitli a co tam dělali? Závěrečné semináře virtuální univerzity třetího věku (vu3v) pořádá Česká zemědělská univerzita, pod jejíž hlavičkou se vu3v koná, vždy na závěr semestru v různých městech České republiky. Celkem 28 studentů ze skupiny při knihovně a 24 studentů ze skupiny, která se schází na městském úřadě, úspěšně absolvovalo letní semestr ročníku 2016/2017 a to studiem kurzu Cestování, co jste možná nevěděli.

Skupina vu3v při knihovně navštívila město na Vysočině, Chotěboř a první skupina město Třeboň. V Chotěboři proběhlo předávání pamětních listů, měli jsme radost, že ocenění za nejlepší esej ze všech studentů a všech středisek z celé republiky získala paní Dana Krtková z našeho konzultačního střediska. Se zajímavou historií města nás poutavě seznámil jeden ze zastupitelů a poté následoval oběd, prohlídka města a oddych v zámeckém parku.

ZS v Chotěboři

Použité štítky

ČZU senioři univerzita virtuální vu3v vzdělávání
facebook icon print