( Nabídka: knihovna od A do Z )Pobočky knihovny

Mapa poboček knihovny

Naše pobočky jsou malé knihovny v místních částech města. Jejich čtenáři jsou především děti či starší občané. Nové knížky jim doplňujeme ve formě výměnných souborů. Čtenáři na pobočkách platí 20,- Kč roční registrační poplatek. S výjimkou Chlumce je ve všech pobočkách městské knihovny VEŘEJNÝ INTERNET. Projekty PIK a SROP pomohly zmodernizovat služby a nabídku poboček, město opravilo prostory, zajistilo jejich vytápění a stále společně hledáme možnosti zlepšení prostor i služeb. Pobočky městské knihovny najdete v Bílkově, Dolních Němčicích, Chlumci, Malém a Velkém Pěčíně.

Bílkov - paní Bronislava Kučerová - výpůjční doba: pondělí 16 – 18 hodin, knihovnu najdete na návsi vlevo pod kostelem.

Dolní Němčice - paní Ludmila Čejnová, výpůjční doba: středa 18 – 19 hodin, knihovna se nachází v budově bývalé školy uprostřed vsi, rozuměj místní části města.

Chlumec - paní Petra Nováčková, výpůjční doba: středa 17 – 18 hodin, knihovnu najdete uprostřed návsi v budově společně s prodejnou potravin.

Malý Pěčín - paní Jana Brtníková, výpůjční doba: pátek 16 – 17 hodin, za bývalou školou je hřiště pro mládež, u něj je obecní stavba, prostor pro klubovnu a knihovnu.

Velký Pěčín - paní Hanka Lovětínská, výpůjční doba: sobota 14 – 15 hodin, knihovnu najdete v budově bývalé základní školy.

Další stránky v nabídce

facebook icon print