( Nabídka: výpůjční služby )Meziknihovní výpůjční služby

Zajistíme Vám knížku, kterou nemáme ve svém fondu. Jak?

Pokud potřebujete odbornou literaturu úzce oborově zaměřenou, skripta, cizojazyčné publikace apod., je pravděpodobné, že je v naší knihovně nenajdete, protože prostředky na nákup nových knih jsou omezené a fond naší knihovny není příliš rozsáhlý. Nejjednodušší je tedy k nám zajít, případně si požádat meilem nebo telefonicky. 

Pokud se vám to nehodí, či nemůžete, je možné využít online kontaktní formulář. Po ověření údajů vám dokument objednáme.

Pokud neznáte všechny potřebné údaje o dokumentu, můžete si prohlédnout souborný katalog SKAT a všechny potřebné údaje o dokumentu si zjistit – www.skat.cz. Najdete v něm nejen knížky, ale také záznamy o článcích v periodikách. Pokud žádanou literaturu nenajdete ve skatu, je vynikajícím zdrojem informací souborný katalog ČR na www.jib.cz nebo www.caslin.cz

A co vás to bude stát?

Pouze úhradu poštovného - 45,-Kč + 5,- Kč za rezervaci, celkem tedy 50,-Kč při vyzvednutí objednaného dokumentu v naší knihovně a můžete s chutí začít studovat.

Podle knihovního zákona patří zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb z knihovního fondu jiné knihovny mezi základní a povinné knihovnické služby a každá knihovna je povinna je poskytovat. Takže každý uživatel může i v sebemenší veřejné knihovně žádat dokumety, které potřebuje.

Pokud se bude jednat o dokument z jiného státu a tedy o mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, její podmínky si určuje Národní knihovna a její podmínky sdělíme každému zájemci v knihovně.