print

Program besed pro rodiče s dětmi

Vždy poslední pondělí v měsíci od 9.00 do 11:00  zveme do knihovny rodiče s dětmi. 

Na jaká témata se můžete letos těšit? 

Začínáme 25. 2. a sice logopedií - pozvali jsme pro Vás zkušenou místní logopedku Mgr. Miklíkovou. Věnovat se bude předcházení poruch řeči u předškolních dětí.

 

 

Použité štítky label

besedy děti knihy logopedie rodiče