( Rubrika: dění v knihovně ) Regionální služby

Jihočeský kraj poskytl 16 milonu korun na podporu jihočeských knihoven. Je mezi nimi i naše ...

Tisková zpráva - 8. 1. 2019, České Budějovice

Kraj poskytl 16 miliónů korun na podporu jihočeských knihoven

Každoroční dotace na podporu jihočeských knihoven bude v tomto roce o jeden milión vyšší. Jihočeský kraj oproti předchozím letům navýšil částku o jeden milión korun. V roce 2019 bude dotaci ve výši 16 miliónů korun využívat 602 knihoven a poboček celého Jihočeského kraje. V regionu České Budějovice pak dotace poslouží 136 knihovnám a pobočkám.

„Program podpory regionálních funkcí  je podpořen částkou 16 miliónů korun z rozpočtu Jihočeského kraje pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích a devět jí pověřených knihoven“, uvedla náměstkyně českobudějovické vědecké knihovny pro služby Zuzana Hájková.  Na rok 2019 bude dotace poskytnuta ve výši 16 000 000 korun pro celý Jihočeský kraj, z toho 3 818 000 korun pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích. 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích poskytuje krajské regionální funkce a všechny regionální funkce pro region České Budějovice. Na základě smluv pověřuje devět základních knihoven výkonem regionálních funkcí pro regiony (Městské knihovny v Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci, Milevsku, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře a Třeboni).

Základní úkol knihoven poskytujících regionální funkce knihovnám v Jihočeském kraji je pomoc menším knihovnám v kraji tak, aby se vyrovnal rozdíl mezi poskytovanými službami ve větších i menších knihovnách, aby návštěvníci i v malých knihovnách našli informace, které potřebují a pomocí vzájemných kontaktů se rozšiřovaly služby knihoven, zlepšila komunikace s pověřenými knihovnami, budovaly se zajímavé výměnné fondy, díky kterým se dostanou nové knihy i do knihoven malých obcí, které nemají zdroje na doplňování fondů svých knihoven. Do výkonu regionálních funkcí patří poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knihovních fondů pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému. Díky dotaci bývá ročně uskutečněno např. cca 50 vzdělávacích akcí pro knihovníky nebo rozvezeno více než 1 600 výměnných souborů obsahujících přes 150 000 svazků (knih, časopisů, CD) v hodnotě přes 30 000 000 Kč.

Síť knihoven tvoří Jihočeská vědecká knihovna jako krajská knihovna, 9 pověřených knihoven, 76 knihoven s profesionálním knihovníkem, tj. knihovníkem, jehož pracovní úvazek je vyšší než 15 hodin týdně, a 445 knihovnami s neprofesionálním knihovníkem, tj. knihovníkem, jehož úvazek je nižší než 15 hodin týdně. Tyto knihovny mají celkem 109 poboček.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

Bližší informace:  PhDr. Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele pro služby (386 111 205)

Mgr. Petra Mašínová

projektová pracovnice

Jihočeská vědecká knihovna

Lidická 1, 370 01 České Budějovice

tel: 386 111 233, 602 540 320

e-mail: masinova@cbvk.cz

Poslední články v rubrice

Použité štítky

dotace jihočeský kraj knihovny obecní regionální služby
facebook icon print