( Rubrika: dění v knihovně ) Ohlédnutí za rokem 2017

Jaký byl rok 2017? Zajímavý, bohatý, příjemný, rychle utekl. Přechod na nový knihovní systém, doplnění vybavení a oživení komunitní zahrady při knihovně, besedy, vzdělávání, přednášky, pro každého něco ...

Knihovna a rok 2017

Rok 2017 je sice již skoro dávnou minulostí, nicméně jsou hotové bilance, inventury a statistiky a tak je čas je projít a ohlédnout se na práci knihovny v roce minulém.

Z priorit roku 2017 uvedu realizaci přechodu na nový knihovní systém – Tritius, na který jsme získali dotaci z programu Veřejné informační služby knihoven z Ministerstva kultury. Kompletní fond knihovny, kolem 40 tisíc svazků, byl převeden do nového systému, změnil se postup zpracování nových knih, celkem je v něm hodně věcí jinak. Má to být systém do budoucnosti, tak uvidíme. Spoluúčast jsme zajistili pořízením nového serveru k počítačové síti z investičního fondu knihovny. Dále jsme doplnili a oživili prostor komunitní zahrady alias letní čítárny. Konala se zde řada akcí, například při otevření to byla pohádka a dílna pro děti, scénické čtení Listování s Trnkovou Zahradou a Lichožrouty. Listování je projekt herce Lukáše Hejlíka a jejich dramatické čtení je velký zážitek. V rekonstruovaném Kancnýřově sadu alias Pod lipkami vyrostla nová malá knihobudka. Slýchám na ní různé reakce, někomu se líbí, někdo z ní má legraci, nicméně knížky se v ní mění, nikdo ji nepoškozuje, možná by to chtělo nějaký barevnější kabátek, případně přesunutí trochu do stínu. Určitě ale inspiruje okolní města. Při křtu knihobudky proběhla vernisáž výstavy Číst nás baví, podpořená grantem z jihočeského kraje, v níž vystupovali děti ze zdejších základních škol v historických kostýmech nebo v maskách zvířátek s knížkami, které se jim líbí a které je zajímají. Já osobně mám velice ráda projekt Noc literatury, který na netradičních místech, v netradičním čase, seznamuje veřejnost se současnou evropskou literaturou. Její třetí ročník byl obzvláště vydařený, posluchači se podívali do bývalé sýpky nebo zámeckých sklepů, případně mohli posedět a poslouchat v teple v kavárně paní Galíkové. Četli Jiří Dědeček, Tereza Brdečková, herečka Šárka Býčková, nakladatel Dan Podhradský a Hanka Kocmálová.

Celkem 18 418 fyzických návštěvníků využilo některou ze služeb knihovny. K tomu můžeme připočítat 9 528 návštěvníků webových stránek a 2 244 vstupů do katalogu a čtenářského konta mimo knihovnu. Zúčastnili jsme se celostátních knihovnických akcí: Březen – Měsíc čtenářů či Týden knihoven. Jsme partnerem Zdravého města Dačice (Dny zdraví), v knihovně je konzultační středisko virtuální univerzity třetího věku České zemědělské univerzity, – stále se zvyšuje počet studentů – již 32 seniorů ve skupině při knihovně a 24 studentů v první skupině na MÚ. Knihovna se osvědčuje jako místo neformálního vzdělávání. Od září do konce roku se zde scházeli studenti němčiny v rámci projektu Kousek od hranic, vždy v úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne. Přispívali jsme svými katalogizačními záznamy do Souborného katalogu České republiky a podíleli se na zpracování národního souboru autorit.

Přednášek a besed pro veřejnost proběhla celá řada: autorská čtení – Eva Turnová, přednášky – Michal Stehlík O Kožíkovi, cestovatelé – M. Šťoučač o Íránu, T. Kubeš o Papui, T. Kůdela o cestách na moři, P. Dobrovský o Pákistánu. V minigalerii na schodech jsou po celý rok k vidění práce dětí ze ZŠ v Dačicích.

Co se týče nakoupených a zpracovaných knih a jejich výpůjček, do fondu městské knihovny přibylo celkem 1.201 svazků, z toho bylo 820 knížek pro dospělé a 381 knih pro děti a mládež. Náklady na nové přírůstky do knihovny činí 31,- Kč na jednoho obyvatele Dačic. Ke konci roku 2017 bylo v knihovně celkem 39 335 knihovních jednotek, včetně zvukových knih pro zrakově handicapované, těch je 618. Celkem 1.317 registrovaných uživatelů (což je téměř 18% občanů města) si půjčilo 57.251 dokumentů. Je to trochu méně než v letech minulých, velice nás mrzí, že to jsou právě menší výpůjčky knížek pro děti a mládež. Je zajímavé, že registrovaných čtenářů je více než v minulých letech, ale půjčili si méně.

Přitom aktivity a služby dětského oddělení jsou různorodé se širokým záběrem pro všechny skupiny uživatelů všeho věku. Chybí nám jenom nabídka úplně pro ty nejmenší, což změníme v tomto roce zapojením se do projektu S knížkou do života – Bookstart, o níž přineseme více informací v příštím Zpravodaji. Takže stručně projekty pro rodiče s dětmi, pro školy, pro čtenáře. Lovci perel – IV. ročník, vyhodnocení – akce Krámek Lovců perel (9. 12. 2017), Škola naruby aneb Celé Česko čte dětem (Dramatický soubor ZŠ Slavonice – O statečném Zebovi), Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka, pasování na rytíře řádu čtenářského (ve spolupráci s Tyláčkem a St. zámkem v Dačicích), besedy o knihách a lekce knihovnicko-informační výchovy pro základní školy. Recitační soutěže škol v knihovně. Dopoledníček – divadelní soubor Tyláček pod vedením paní N. Jahelkové zdramatizoval knížku Fr. Kožíka Cirkus u Tří slunečnic a představil ji žákům prvního stupně ZŠ v Dačicích. Vždy poslední pátek v měsíci – Z pohádky do pohádky: společné čtení a tvoření s pohádkami. Vždy poslední středa v měsíci – Čtení z nových knih. Vedle výpůjček knížek nabízí dětské oddělení domů i půjčení společenských her nebo tematických kufříků. Dětské oddělení má na webu knihovny své stránky: http://www.mkdac.cz/detske/

Trochu NEJnejpůjčovanější dokumenty z knihovny v roce 2017

  1. Na prvním místě se neumístila knížka, ale hra Pohádkohraní – půjčena 27x

  2. 24krát se půjčila knížka Márie Ďuranové – Všichni to vědí

  3. 18krát knížka Kláry Janečkové – Prokletý původ

  4. 16krát se půjčily knížky: Báječný krámek s čokoládou, Sedmihlářky, Porodní bába z harému, Ostrov s vůní čerstvého chleba či Tygří žena

  5. 15 výpůjček za rok mají na svém kontě romány: Jezero snů, Kouzlo všednosti, Záhada zadního pokoje, Manželské nehody, Sedm sester, Cizinec z Cornwallu, Povídky ke kávě či Úkol pro šaška.

Co se týká naší regionální funkce, metodicky se staráme o 21 obecních knihoven zřizovaných obcí. Obce sdružují prostředky na nákup nových knih, s pravidelnou krajskou dotací je zajištěný pěkný výběr novinek i do obecních knihoven. Metodička spolupracuje s knihovníky, i s obcemi, stará se, aby knihovny měly vše, co potřebují a byly v obci stánkem kultury, odpočinku i neformálního vzdělávání.

Děkuji za spolupráci všem partnerům, městu Dačice, základním i středním školám, státnímu zámku, Tyláčku a paní Jahelkové, všem našim uživatelům, čtenářům a přátelům za přízeň. A kdeže máme rezervy? Co bychom chtěly zlepšit? Určitě se více věnovat e-službám knihovny, ať se jedná o zlepšení propagace online služeb, možnostem výpůjček e-knih či jejich čteček, hledání cest k dětským čtenářům, těšíme se na zvětšení prostoru oddělení pro dospělé přístavbou komunitní místnosti a hlavně se těšíme na všechny, kteří naše služby potřebují a chtějí.                                                                  Z. Chadimová

Poslední články v rubrice

Použité štítky

akce čísla knihovna rok 2017 služby statistiky
facebook icon print