( Rubrika: dění v knihovně ) Město Dačice čte - ohlédnutí

Jak probíhal náš festival Město Dačice čte? Kolik bylo účastníků festivalu? Kdo s námi spolupracoval a jak to probíhalo?

 

Druhý týden v měsíci září se poprvé konal týdenní festival čtení a filmu, který jsme nazvali Město Dačice čte. Účastníků a návštěvníků festivalu bylo celkem 615! Cílem festivalu bylo zpopularizovat čtení a představit a připomenout vybraná díla spisovatelů Květy Legátové a Ondřeje Sekory, kteří by letos slavili významné výročí od narození (Sekora 120 let a Legátová 100 let). Jejich díla jsme se rozhodli prezentovat v nejrůznějších podobách, a to ve spolupráci se všemi kulturními a vzdělávacími organizacemi v našem městě. Do projektu jsme je s předstihem přizvali a spolupráce to byla příjemná a pro všechny zúčastněné přínosná. Jedná se tedy o 11 tříd ZŠ Komenského, 2 třídy ZŠ Boženy Němcové, 2. ročník Gymnázia Dačice, ZŠ Neulingerova, všechny Mateřské školy v Dačicích, Městské muzeum a galerie Dačice, Kulturní dům Beseda, Infocentrum Dačice, Klub Béčko, Kino Beseda a divadelní spolek Tyláček.

Dopoledne byl prostor pro spolupráci se školami - děti z mateřských a základních škol malovaly obrázky na téma Ferda Mravenec a z těch nejlepších vznikla výstava v chodbě Infocentra. Za odměnu dětem zahrál Tyláček Ferdu Mravence a pro předškoláčky, prvňáčky a děti ze ZŠ Neulingerova jsem s Milanem Krotkým z Kina Beseda připravila scénické čtení ze Sekorovy knihy pro nejmenší – O psu Vzduchoplavci. Studenti Gymnázia pod vedením pana učitele Krátkého uspořádali čtenářský maraton z povídkové knihy Želary. Jako publikum jsme přizvali žáky devátých tříd – poslechnout si je do Klubu Béčko přišli všichni deváťáci ze ZŠ Komenského.

Odpoledne probíhaly filmové projekce v kině, zajímavé besedy v Klubu Béčko a dokonce i rockový koncert. Do konce září je ještě možné zajít do výstavní chodby v muzeu a prohlédnout si rodinné fotografie, Státní cenu a vybrané rukopisy Květy Legátové, které nám zapůjčila a až z Brna dovezla její neteř.

Projekt byl podpořen z grantu Ministerstva kultury a troufáme si říct, že program byl opravdu kvalitní a zajímavý. Nyní nás čeká výběr literárních osobností na příští festival. Děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali a věříme, že jsme podpořili komunitní funkci knihovny a kulturní život v Dačicích obohatili o nový a neotřelý projekt.

Pavla Albrechtová, Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice.