menu
facebook - logo youtube - logo blogger - logo wiki - logo rss - logo

( Rubrika: dění v knihovně ) Knížka pro prvňáčka

Do projektu Knížka pro prvňáčka se v Dačicích přihlásilo všech 96 žáčků prvních tříd. V knihovně byli několikrát a za odměnu dostanou ve středu 15. června úplně novou, originální knížku, která se nedá nikde koupit a navíc ještě k tomu pohádku o Vrabčácích zahranou dětmi z divadelního studia Tyláček. Věřím, že z řady z nich se stanou čtenáři!

Vyhodnocení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (školní rok 2015/2016)

Úplný název knihovny: Městská knihovna DAČICE

Ulice: Pantočkova čp. 89, 380 01 Dačice

Počet dětí, přihlášených do projektu: 103 (ZŠ Dačice - 96 dětí, ZŠ Staré hobzí - 9 dětí)

Akce, uskutečněné v rámci projektu:

leden 2016:

Stručný popis, počet zúčastněných dětí: - Ilustrace: 30 dětí. V knihovně se neztratíme – 21 dětí. Vánoce – 30 dětí.

únor 2016:

Stručný popis, počet účastněných dětí: - Ilustrace: 63 dětí. Pohádky – 30 dětí. Poezie pro děti – 28 dětí.

březen 2016:

Stručný popis, počet účastněných dětí: Velikonoce: 53 dětí

duben 2016:

Stručný popis, počet účastněných dětí: - Básník J. Žáček: 30 dětí

Předpokládané akce, které budou uskutečněny do konce školního roku:

Datum, stručný popis:

Květen – poezie: 64 dětí

Způsob předávání knih prvňáčkům: za účasti starosty města, v pohádkou zahranou místními dětmi z divadelního studia

Datum předávání: 15. 6. 2016

 

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2015/2016

SKIP ČR vyhlašuje osmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihojedi

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2015 do května 2016 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2015/2016 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

Poslední články v rubrice

Použité štítky

čtení děti divadlo knížka odměna projekty prvňáčci
facebook icon print