( Rubrika: dění v knihovně ) Knihovna 21. století

Naše knihovna zažádala v letošním roce o dva granty v dotačním řízení Knihovna 21. století. Jak jsme dopadli? 

V obou případech nám byl grant přidělen! Počítá se ale i s naší finanční spoluúčastí. O jaké granty jde?

1) Rozšíření nabídky knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, doplnění fondů pro rozvoj jazyka, o chytré hry a didaktické pomůcky pro nejmenší děti. Cílem je reagovat na změny, posilovat komunitní roli knihovny, zkvalitnit služby pro skupiny uživatelů – handicapovaní, maminky s dětmi (budoucí čtenáři). Výrazně doplnit fond zvukových knih pro nevidomé a zrakově postižené občany – cca o 150 titulů. Rozšířit nabídku fondů pro nevidomé a slabozraké, pro rozvoj jazyka, o chytré hry a didaktické pomůcky pro nejmenší děti. Uspořádat vzdělávací a volnočasové aktivity pro veřejnost, vč. pro handicapované, které budou personálně zajištěny dobrovolníky. 

2) Literární a filmový festival Město Dačice čte má za úkol zpopularizovat čtení a představit a připomenout vybraná díla spisovatelů Květy Legátové a Ondřeje Sekory, kteří by slavili v příštím roce významné výročí od narození. Jejich díla budou v průběhu jednoho týdne představena v nejrůznějších podobách - budou předčítána, proběhne jejich filmová projekce, scénické čtení, čtenářský maraton, výstava rukopisů v muzeu a besedy k tématu. Festival proběhne druhý týden v září a jeho podrobnostech budete námi včas informováni. Prozradíme, že se můžete těšit na Ondru Trojana, který nám přijede povídat o natáčení Želar a děti pro změnu pobaví Ferda mravenec. Akce v rámci festivalu se nebudou konat v knihovně z důvodu přístavby, ale v klubu Béčko. 

 

Poslední články v rubrice

facebook icon print