( Rubrika: dění v knihovně ) Hektický červen v knihovně - poděkování

Podívejte se, co všechny se v červnu v knihovně dělo ... výstava fotografií, první dačická knihobudka, pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského, veřejné čtení, dramatizace literární předlohy ...

 

Hektický červen v knihovně – poděkování

V červnu se v knihovně děla řada akcí. Většina probíhala ve spolupráci se školami a divadelním souborem Tyláček a Tyl. Ať to byla realizace projektu podpořeného z grantu jihočeského kraje – Číst nás baví – v němž vystupovaly děti ze základních škol v netradičních kostýmech a prostředí. Na fotografiích, které jsou do konce prázdnin k vidění v knihovně, se můžete přenést do pohádky, kam právě odcházejí princezny, či se vrátit do starých časů, kdy slečny v dobových kostýmech zaujatě čtou současné autory. Bajky, zvířátka a známé i neznámé knížky o nich, pohádky, které jsou tak potřebné pro dětskou duši, neposedný a dosti drzý malý poseroutka, fantasy či současní autoři. Přijďte se podívat na fotografie dětí s knížkami, jak je možná neznáte.

Dopoledníček aneb knížka pokaždé jinak je formou poděkování knihovny školám za celoroční spolupráci. V letní čítárně knihovny nám přálo počasí a tak se mohly děti pobavit při nové pohádce O klaunu Silvestrovi aneb cirkus u tří slunečnic, který nastudovala paní Jahelková s dětmi na motivy knížky Františka Kožíka. Velice děkuji režisérce i dětem: F. Novákovi, M. Kopečkovi, J. Janíkovi, F. Tichému, B. Týcové, S. Martinů, N. Novákové, K. Tiché, P. Mandelíkové, D. Novákovi, O. Novákovi, V. a A. Martinů a K. Macků. Klaun Silvestr marně hledá zaměstnání a teprve s pomocí svých dětských přátel, kteří zorganizují akci proti nafoukanému řediteli nového cirkusu, získá opět místo v cirkuse a je zařazen s velkým úspěchem do programu.

dopoledníček

V pátek 23. června proběhlo první Čtení pod bukem v Kancnýřově sadu. Výstava fotografií z projektu Číst nás baví, dílna – Udělej si svou vlastní knížku - či scénické čtení Listování Lukáše Hejlíka a Věry Hollé byly příjemné. Originální a původní písničky pro děti, případně zhudebněné básničky, zazpívalo trio Daniela Vydry. Za pomoc při organizaci čtení a zvučení děkuji Kulturnímu domu Beseda a TIC za zapůjčení výstavních stojanů. V dolní části parku taktéž přibyla první dačická KNIHOBUDKA. Otevřete, přečtěte, vyměňte. Použití je zdarma a smyslem projektu je dostat knížky více mezi lidi a do veřejného prostoru. Jak to funguje? Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do KnihoBudky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

knihobudka

Ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka proběhlo letos poprvé netradičně na konci června při pasování na rytíře řádu čtenářského. Zúčastnily se všechny děti, které ukončily první třídu – 113 dětí - a při pasování na Státním zámku v Dačicích slíbily, že budou mít knížky rády a budou je opatrovat jako nejvzácnější dary. Odměnou za úspěšné absolvování projektu dostaly děti knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 to byla knížka spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Věřím, že řada prvňáčků si ji přes prázdniny přečte a bude z ní mít radost. Za spolupráci děkuji správě státního zámku, Tyláčku, divadelnímu spolku Tyl a ZŠ v Dačicích.

pasování na rytíře řádu čtenářského na státním zámku

Na konci měsíce knihovnu ještě navštívily kolegyně a kolegové z jižní Moravy, z regionu Blansko. Knihovnu si prohlédli a vyptali se na řadu knihovnických záležitostí, navzájem jsme si popřáli krásné léto a totéž přejeme i všem našim čtenářům i nečtenářům. Knihovnice městské knihovny.

kolegyně a kolegové z jižní Moravy

Poslední články v rubrice

Použité štítky

čtenáři čtení dramatizace fotografie knihobudka knihovníci pasování setkání výstavy
facebook icon print