( Rubrika: dění v knihovně ) Co nám řekly dotazníky?

Ptali jsme se našich čtenářů na poskytované služby, především, které služby využívají a co by chtěli změnit. Podívejte se, jak to dopadlo.

Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo v Městské knihovně v Dačicích od prázdnin do konce října, bylo zjistit názory našich čtenářů na poskytované služby, především které služby využívají a co by chtěli změnit.

Vrátilo se nám 170 dotazníků, takže si myslíme, že je to počet, který statisticky vypovídá a tudíž lze zjištěné skutečnosti brát zodpovědně.

V průzkumu odpovídali respondenti od 15 do 80 let, byly zastoupeny všechny věkové kategorie, z toho bylo 76% žen a 24% mužů. V Dačicích bydlí 70% respondentů, 20% zde pracuje, 6% studuje a 4% bydlí jinde, ale do města jezdí na úřady a na nákupy.

Na otázku - Které služby knihovny využíváte – byly odpovědi následující:

Půjčování knih - 100 %, půjčování časopisů - 42%, služby na webu knihovny (katalogy, rezervace dokumentů, prodlužování výpůjček apod.) - 29%, návštěvy odpoledních a podvečerních akcí vzdělávacího nebo kulturního charakteru - 16% uživatelů. Objednávání knih z jiných knihoven, knih, které nemáme u nás v knihovně, využívá 13% čtenářů. Cca 11% si jich půjčuje hry a tematické kufříky, 9% využívá možnost kopírování. Na posledních místech se umístilo čtení denního tisku a časopisů – 4% - což souvisí s tím, že nemáme klasickou čítárnu v budově. Malý zájem o půjčování e-knih – 3% - je jednak náš úkol a závazek s tím něco udělat a jednak stávající situace kolem půjčování e-knih obecně, vydavatelé je chtějí samozřejmě hlavně prodávat a nemají zájem na tom, aby se půjčovaly v knihovnách. Mezi další využívané služby patřil internet, komunitní zahrada, zvukové knihy či virtuální univerzita třetího věku.

S výběrem knih v knihovně je spíše spokojeno 97% čtenářů a výpůjční doba vyhovuje 96% respondentů. Zbývající 4% respondentů navrhli úpravy - o některých navrhovaných úpravách budeme uvažovat, některé nejsou reálné.

Odpovědi na stěžejní otázku – Co byste změnili, co by se podle Vás mělo změnit – byly následující: 40% respondentů by neměnilo vůbec nic a jsou spokojení s tím, co je. Celých 28% by chtělo pro knihovnu větší prostory, více místa, 24% větší výběr knih a shodně 14% odpovídajících by si přálo místo pro kočárky a skříňky na věci a více akcí pro veřejnost. Kolem 10% by uvítalo samoobslužné kopírování, výpůjční dobu i přes poledne a větší výběr časopisů. Nejméně chybí čtenářům a uživatelům lepší počítačová vybavenost a větší výběr denního tisku. Z připomínek a dalších námětů se objevoval například požadavek na více exemplářů jednoho titulu, větší informovanost o akcích, více herních prvků na zahradu, přestěhovat knihovnu do centra města, více soukromí u počítačů, zpřístupnit zahradu z parku apod. Otázka byla záměrně postavena tak, aby vyprovokovala respondenty k názoru. A tak časté odpovědi: „Jsem moc spokojená, velice milá paní knihovnice, ví, o čem knížky jsou a tak jsem nadšená,“ nás opravdu těšily.

Poslední články v rubrice

Použité štítky

Dačice Dotazníky knihovna průzkumy služby spokojenost
facebook icon print