( Rubrika: dění v knihovně ) Červen patří v knihovně dětem

Celé Česko čte dětem. Už jsem čtenář s pasováním na rytíře řádu čtenářského. Dopoledníček v letní čítárně knihovny. To jsou projekty, které dělá knihovna ve spolupráci se školami a v červnu finišují. Bookstart nebo Lovci perel pokračují až do konce roku ...

Knihovna se všemožnými způsoby snaží podporovat čtení a čtenářskou gramotnost. Soutěže, hry, besedy, zdramatizované knížky, řada projektů ... nikdy nekončící snaha o propagaci čtení a knížek ...

Úterý 5. června - pohádka O třech neposlušných kůzlátkách divadla Pruhované panenky, knihovna

Je to závěr projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Děti z mateřských škol v Dačicích navštěvují knihovnu, kreslí obrázky a za odměnu přijdou na pohádku. Letos se zapojily MŠ Sokolská a MŠ na Červeném vrchu (MŠ B. Němcové). Paní učitelky si půjčují pro děti knížky, ze kterých jim čtou, děti nakreslí obrázek a s takto krásně bezprostředním čtenářským deníčkem se pochlubí v knihovně. Z obrázků dětí děláme v knihovně výstavu. Přijďte se podívat!

Pondělí 25. června - pasování na rytíře řádu čtenářského, státní zámek

UŽ JSEM ČTENÁŘ alias Knížka pro prvňáčka je projekt Svazu knihovníků na podporu čtenářské gramotnosti. Naše knihovna se zapojuje již od prvního ročníku, letos se koná jubilejní, desátý. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky, děti několikrát během školního roku navštíví knihovnu a učí se v ní orientovat a seznamují se s jejími knížkami. Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Děti dostanou při pasování na rytíře řádu čtenářského dne 25. 6. na Státním zámku v Dačicích knížku a slíbí, že se ke knížkám budou chovat hezky a drobné dárky od města a navštíví s rodiči knihovnu. Děkuji Státnímu zámku v Dačicích a divadelnímu studiu Tyláček za spolupráci.

Úterý a středa - 26. a 27. 6. - DOPOLEDNÍČEK

Již potřinácté se dvě červnová dopoledne rozezní letní čítárna Městské knihovny v Dačicích dětskými hlasy. Na obou stranách prken, která znamenají svět, budou děti. Studenti a žáci dačických základních škol zahraji  svým vrstevníkům, kamarádům a spolužákům jednu „knížku“. Atmosféra těchto setkání dětí s dětmi je vždy velice příjemná, často veselá, akci mají rády děti i paní učitelky a od knihovny je to gesto poděkování za celoroční spolupráci se školami. Tož nám držte palce na počasí!

Dnes již klasický příběh Karla POLÁČKA ZDRAMATIZOVALA paní Naděje Jahelková pro Divadelní studio Tyláček.

Vypravme se do světa neuvěřitelných klukovských dobrodružství a fantazie. V malém městečku žije pět kluků – Petr Bajza, Antonín Bejval, Josef „Pepek“ Zilvar, Éda Kemlink a Čeněk Jirsák. První z nich, hlavní hrdina příběhu a autorovo alter ego, nám vypráví o tom, co všechno se svými čtyřmi kamarády i svou velmi bohatou představivostí zažil. A nebylo toho málo. Jednou se rozhodli pěstovat vosy na med, jindy vystrašili neoblíbeného souseda hořícím sněhem no a můžeme se stát i svědky fantastické cesty kluků do daleké Indie. Částečně autobiografický příběh Karla Poláčka baví již několik generací malých i velkých čtenářů.

POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY

Projekt S knížkou do života (Bookstart) – proč se zapojuje i naše knihovna?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Proč se připojuje i naše knihovna? Pro realizaci projektu jsou primárně zásadní programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. Tyto pořady jsou soustředěny především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství. Tyto aktivity připravujeme a realizujeme  – pravidelné návštěvy dětí z mateřských škol, projekt Z pohádky do pohádky nebo Čtení z nových knih ad. Jenom nám chyběl ten začátek, program pro úplně nejmenší.

Proto se těšíme se na vítání občánků v Dačicích, BĚHEM NĚHOŽ ve spolupráci s městským úřadem budou  dostávat děti a hlavně zatím jejich rodiče sadu dárků a knihovna připraví postupně pro tyto rodiče další a věříme, že zajímavý program.

Cílem projektu je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním). Poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad. Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti.

LOVCI PEREL:  LEDEN - PROSINEC 2018

Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a ze čtení dělá zábavu. Vybrané dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. Vyhlášení vítězů je vždycky v prosinci během akce KRÁMEK LOVCŮ PEREL. Děti si odnesou nasbírané perly a za virtuální peníze si vyberou v krámku drobné odměny.
Vedle povinných otázek—za ty jsou perly—získáte zodpovězením doplňujících otázek tzv. moriony, virtuální peníze, za které si budete moci v prosinci vybrat drobnost v krámku. Již pátý ročník. Všechny informace u knihovnic a na webu knihovny—www.mkdac.cz/detske Zkuste to, neváhejte …

Kluci - čtenáři v krámku - 2017

 

Poslední články v rubrice

Použité štítky

čtenářská čtenářství čtení gramotnost Lovci perel perlorodky podpora soutěže
facebook icon print