( Rubrika: dění v knihovně ) Bookstart i v naší knihovně - setkání 25. 3.

Pro rodiče s dětmi připravuje knihovna vždy poslední pondělí v měsíci setkání s různou náplní. V únoru logopedka, v březnu nejlepší knihy dětem, v dubnu odbornice z pedagogicko-psychlogické poradny ...

plakát

Bookstart alias S knížkou do života - web projektu.

Řada nových občánků města dostala již při vítání dárky a abychom rozšířili povědomí o tomto projektu, protože se nám moc líbí, připravili jsme na jedno čtvrteční říjnové dopoledne ve spolupráci s Rodinným centrem Křižovatka setkání s rodiči malých dětí . Bylo to setkání milé a příjemné a rádi bychom v nich pokračovali.

Facebook projektu

Projekt S knížkou do života (Bookstart) – proč se zapojuje i naše knihovna?

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Česku variantou projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, zahajuje svaz knihovníků v březnu letošního roku.

Proč se připojuje i naše knihovna? Pro realizaci projektu jsou primárně zásadní programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. Tyto pořady jsou soustředěny především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství. Tyto aktivity připravujeme a realizujeme  – pravidelné návštěvy dětí z mateřských škol, projekt Z pohádky do pohádky nebo Čtení z nových knih ad. Jenom nám chyběl ten začátek, program pro úplně nejmenší.

Proto se těšíme se na vítání občánků v Dačicích v dubnu, kdy ve spolupráci s městským úřadem a SKIPEm poprvé dostanou děti a hlavně zatím jejich rodiče sadu dárků a knihovna připraví postupně pro tyto rodiče zajímavý program.

Cílem projektu je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním). Poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad. Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti. Cílovou skupinou jsou rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte.

Nebát se a inspirovat se:

Několik knihoven v ČR již řadu let v plné míře úspěšně realizuje principy projektu Bookstart. Oslovují rodiče novorozenců, a to většinou dárkem věnovaným u příležitosti narození děťátka (knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb knihovny atd.) a s těmito rodiči pak průběžně dále spolupracují při podpoře čtenářství jejich dítěte.

Další knihovny sice počáteční dárek rodičům novorozených děťátek zatím nedávají, pro podporu čtení a čtenářství dětí se je však snaží získat systematicky a dlouhodobě. Všechny aktivity, které knihovny pro děti předškolního věku pořádají, mají pro další vývoj dětí svůj význam. Projekt S knížkou do života je ale zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.

Primárně jsou pro něj tedy zásadní programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. Tyto pořady jsou soustředěny především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství.