print

Ilustrátor Libor Balák v knihovně

Ve středu 10. února se žáci 3. a 4. ročníků ZŠ v ulici B. Němcové v Dačicích mohli v knihovně seznámit s ilustrátorem a výtvarníkem Liborem Balákem.

Ve svém životě se mimo jiné věnoval ilustracím knih, výtvarné práci na počítačových hrách, portrétům, volné malbě nebo návrhům obalů knih a plakátů (ukázky autorových děl naleznete na http://www.liborbalak.wz.cz/). Seznámil žáky se vznikem knihy a vývojem ilustrací od historie po současnost, popovídal o nelehkém povolání ilustrátora a na závěr dětem předvedl ukázky ze své tvorby.

Libor Balák je malíř, žák světově proslulého umělce Zdeňka Buriana. Také on, stejně jako jeho učitel, se původně věnoval ilustracím knih. Později pak výtvarné práci na známých počítačových hrách ​​Vietcong 1 a 2. Zabýval se také portréty, volnou malbou (sci-fi, fantasy, živá příroda, živly, vesmír, akty atd.), návrhy obalů a plakátů (užitá grafika, užitá malba). V posledních letech se profesionálně věnuje již jen rekonstrukcím pravěku buďto formou zakázek pro muzea a jiné zájemce nebo pak v projektu Antropark, který se zabývá základním výzkumem. Jeho rekonstrukce jsou tak nyní vystaveny v mnoha muzeích po celém světě. 

Je propagátorem přesné profesionální rekonstrukce pravěku a autorem pravidel postupu práce při rekonstrukcích pro university a muzea a pro ty, kteří se chtějí v této oblasti zorientovat. Také seznamuje s tímto oborem studenty na vysokých školách. Moderní rekonstrukční palaeoetnologii tak uvedl do života. 

Dlouhodobě spolupracuje s mnoha odborníky z univerzit a výzkumných institucí (např. Moravské zemské muzeum v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Archeologický ústav České akademie věd v Brně, Technické museum v Brně a další) a je otevřen dalším spolupracím a možnostem při propagaci kritického zkoumání a posuzování starých kultur a jejich prezentaci.