( Rubrika: regionální osobnosti ) František Valena

právník, politik, politický vězeň

* 2. 10. 1913 Dačice - † 31. 8. 1960 Dačice

 

Narodil se v rodině truhláře a po absolvování obecné školy v Dačicích nastoupil na církevní gymnázium v Brně. Po jeho ukončení nastoupil v Brně na právnickou fakultu. Již v této době byl aktivním členem Československé strany lidové, jakož i katolické tělovýchovné organizace Orel. Jeho studium přerušila válka a uzavření českých vysokých škol v r. 1939. Emigroval přes Slovensko do Jugoslávie, kde dokončil studium práv. Seznámil se zde také se svou manželkou.

     Po skončení války nastoupil v Praze jako tajemník Msgre. F. Hály, ministra pošt a druhého nejvlivnějšího politika ČSL. Díky V. navštívil ministr Hála již v r. 1945 Dačice a díky jeho pomoci se rozhodlo o výstavbě nové budovy pošty, na kterou ministerstvo poskytlo dotaci.

     Po převzetí moci KSČ v únoru 1948 se také V. stal terčem represí. Poté co byl v březnu 1948 zajištěn Msgre. Hála při pokusu o útěk z republiky, byl v květnu 1948 zatčen také Valena a v následném procesu odsouzen na dvacet let vězení. V listopadu 1959 byl propuštěn z vězení s vážnými zdravotními následky. Po návratu do Dačic po necelém roce zemřel. Je pochován v Dačicích. Jeho manželka poté volila raději odchod z republiky do rodného Slovinska.

 

L.: Dokumentace MMaG Dačice.

 

Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.

Pamětní deska

Katolický laik a vlastenec František Valena