( Rubrika: pozvánky do knihovny ) Trochu historie a přístavba knihovny

150 let, 125 let, 120 let – Co to je za čísla? Odpověď  najdete dále. Přístavba knihovny by měla zvětšit prostory o 72 m2. Zvětší se oddělení pro dospělé, kde je největší deficit. Bude to jednopodlažní nepodsklepená přístavba s komunitní místností a kanceláří s přilehlou terasou. Přestěhuje se sem výpůjční pult a fond časopisů a prostor bude sloužit mimo výpůjční dobu pro konání přednášek, besed a akcí pro veřejnost. Kancelář bude sloužit pro akvizici a zpracování nových knih.

150 let, 125 let, 120 let – Co to je za čísla?

To jsou čísla, která mapují historii veřejného knihovnictví v Dačicích. Nejstarším a zároveň prvním kulturním spolkem, který v Dačicích vznikl, byl Čtenářský spolek Dyje. Jeho účelem bylo: "čtení, deklamace žertovné, vyjma ty, které by v obor politický neb náboženský sáhaly, hovor, společenské zábavy a cvičení ve zpěvu" vznikl v Dačicích v roce 1868. O jeho založení se velkou měrou přičinil P. Eduard Höcksmann, farář v Matějovci, který soustředil do spolku inteligentní a vzdělané občany z města i okolí. Předsedou se stal Josef Příhoda st, knihovníkem J. Příhoda ml. Spolek byl zrušen v roce 1892 a de facto jej lze považovat za předchůdce veřejné knihovny v Dačicích. (150 let)

Její zřízení bylo navrženo na valné hromadě Měšťanské besedy v Dačicích dne 11. 11. 1893. Tehdy podal Bedřich Kancnýř návrh na zřízení veřejné knihovny pro lid v Dačicích. Učitel Antonín Kesner, knihtiskař Antonín Kasalý, ředitel měšťanské školy Karel Kamenář a c. k. okr. sudí Bedřich Kancnýř byli osobnostmi, které stály u zrodu veřejné knihovny v Dačicích. Z besední knihovny bylo vybráno 250 svazků a od 1. února 1894 se začalo každou neděli od jedné do dvou hodin odpoledne půjčovat v Měšťanské besedě. V létě 1894 se knihovna přestěhovala na radnici. V roce 1898 měl spolek 122 členů, 954 svazků knih vázaných a 452 sv. nevázaných. (125 let)

Vedle knihovny prosazoval Bedřich Kancnýř i zřízení veřejné čítárny. Šel příkladem a věnoval 11 časopisů a Slovník naučný. Knihtiskař Antonín Kasalý se nabídl, že k půjčování věnuje všechny časopisy, které dostává výměnou. Valná hromada 27. 2. 1898 rozhodla o tom, že bude potřeba jít od domu k domu a získávat tak pro čítárnu časopisy i příspěvky peněžní. Čítárna byla otevřena 13. března 1899 v budově městského pivovaru a byla otevřená každou neděli a středu odpoledne. (120 let) Další podrobné informace k celé historii dačického knihovnictví najdete na: http://www.mkdac.cz/z-historie,37

PŘÍSTAVBA KNHOVNY – Proč a jak?

Knihovna se během své historie několikrát stěhovala, nejdéle poskytovala své služby dačické veřejnosti ve státním zámku, v prostorách dnešních výstavních prostor muzea a od roku 1993 sídlí v budově bývalé mateřské školky v Pantočkově ulici. Je to starý dům, většina uživatelů říká, že je to prostor útulný a milý, nicméně knihám i čtenářům je v něm velmi těsno. Navíc se dnes mění role knihovny, z půjčoven knih se knihovny přetvářejí v komunitní centra, zvyšuje se jejich role při neformálním vzdělávání. Je nutné mít prostor nejen na dokumenty, ale hlavně pro lidi. Naše knihovna je výrazně poddimenzovaná, podle norem a standardů máme mít 600 m2, v reálu máme 250. Tento zásadní nedostatek vadí čím dál víc právě v souvislosti se změnami funkcí veřejné knihovny.

Přístavba knihovny – viz obrázek – by měla zvětšit prostory o 72 m2. Zvětší se oddělení pro dospělé, kde je největší deficit. Bude to jednopodlažní nepodsklepená přístavba s komunitní místností a kanceláří s přilehlou terasou. Přestěhuje se sem výpůjční pult a fond časopisů a prostor bude sloužit mimo výpůjční dobu pro konání přednášek, besed a akcí pro veřejnost. Kancelář bude sloužit pro akvizici a zpracování nových knih. Stavební odbor Městského úřadu vydal rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení, a pokud půjde vše podle plánu, mělo by být do konce října hotovo. I když se nejedná o velkou akci, jenom sestěhovat celou knihovnu na malování, každou knížku vzít několikrát do ruky, všechno přebrat a následně načančat – bude to zajímavý podzim roku 2018. Takže klidné léto všem a potom to vypukne! Ale my se stejně těšíme - ☺

pristavba

Poslední články v rubrice

Použité štítky

historie komunitní místnost přístavba
facebook icon print