( Rubrika: dění v knihovně ) Vu3v - do 28. 2. - možno se přihlásit

Pro letní semestr jsme si vybrali téma ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE a začali jsme ve čtvrtek 11. února. Další přednášky budou – 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2016.

Letní semestr vu3v - do 28. 2. je možné se ještě přihlásit

 

Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.

Pro letní semestr jsme si vybrali téma ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE a začínáme, mimořádně, ve čtvrtek 11. února, ráno v 9 hodin. Poté to budou již středy – 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2016. Takže zveme všechny, kdož se chtějí přidat a trochu si namáhat mozkové závity, což je zkrátka potřeba. Kurzovné na celý semestr stojí 300,- Kč a knihovna jej celý odvádí České zemědělské univerzitě.

Konzultační středisko funguje v knihovně již čtvrtým rokem, scházíme se, v současnosti třináctičlenná skupina, jednou za čtrnáct dní, obvykle ve středu dopoledne, od 9 do 11 hodin. Společně shlédneme film a společně si vyplníme zkušebně test. Každý přihlášený obdrží své přístupové údaje a potom již studuje každý sám za sebe. Slavnostně promovalo na jaře roku 2015 pět absolventek, po zimním semestru 2015 se k nim přidala paní Bedřiška Hronová. Gratulujeme!