( Rubrika: dění v knihovně ) Město snů - Dačice 2016

Naše knihovna je partnerem projektu Město snů a všem zapojeným dětem i učitelům nabízíme velký výběr vhodné literatury a dětem i radu při tvoření jejich literárních děl s tematikou ekologie.

Co knihovna a v knihovně?

  • 19. 4. - Beseda pro ZŠ speciální v knihovně
  • 25. 5. - Beseda pro ZŠ speciální v knihovně
  • do 31. 5. - hodnocení literárních prací
  • 10. 6. - předání odměn, slavnostní ukončení projektu
  • od září 2016 - výstava vybraných prací v knihovně

Od září roku 2015 probíhá na základních školách v Dačicích projekt Město snů. Jedná se o projekt ekologické výchovy v odpadovém hospodářství podložený mnohaletými zkušenostmi a velkým odborným a technickým zázemím mezinárodní společnosti FCC, který si však zároveň zachovává dostatečný prostor pro přizpůsobení se místním podmínkám a potřebám ve městě i v každé škole. Očekávaným výstupem je modelové řešení odpadového hospodářství a vytvoření trvalého systému tříděného sběru odpadu ve školách.

Smyslem ekologické výchovy a vzdělávání je učit děti, že je nezbytné, aby každý člověk převzal zodpovědnost za svůj život, za své chování a za svůj vztah k prostředí, ve kterém žije. Zodpovědným přístupem k sobě a ke svému okolí, uvědomělou péčí o jednotlivé složky životního prostředí, které nám dávají vše potřebné pro život, může každý z nás přispět k utváření lepšího světa.

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci základních škol. Ale také pedagogové a ostatní zaměstnanci škol, rodiče žáků a široká veřejnost.

„Město snů“ je hra dětí a dospělých s prvky spolupráce i soutěže. Projekt je tvořen dvěma úzce provázanými částmi:

„Škola a odpady“ – praktická soutěž zaměřená na téma odpadů a jejich zpracování, třídění a omezování množství vznikajícího odpadu

„Moje město snů“ – výtvarná soutěž a literární soutěž, která rozšiřuje tematiku na celkový vztah člověka k životnímu prostředí

Všem žákům dačických základních škol přejeme mnoho úspěchů při řešení úkolů i při práci na výtvarných a literárních dílech. Na konci projektu čeká na ty nejlepší třídy i jednotlivé žáky spousta pěkných odměn!

Partnery projektu jsou FCC Dačice, s.r.o., Zdravé město Dačice, Městská knihovna Dačice a základní školy v Dačicích – ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského a ZŠ Neulingerova.

Poslední články v rubrice

Použité štítky

ekologie hospodářství literární město odpadové školy snů soutěž výtvarná
facebook icon print